Ketering vozila su dizajnirana da prevoze i utovaraju kontejnere sa avio-hranom za putnike. Ovi kamioni mogu da servisiraju sve tipove aviona sa pragovima za pristup vrata montiranih na različitim visinama. Dizajnirana su tako da se lako i brzo povezuje sa vratima aviona na galeriji, uz maksimalnu sigurnost osoblja i zaštitu strukture aviona.

Sve kontrole ketering vozila, hidraulične i električne su projektovane tako da odgovaraju svim sigurnosnim standardima i funkcionišu na bezbjedan način.

Molimo da nas kontaktirate ukoliko Vam je potrebno više informacija.