Truxor strojevi su multifunkcionalne mašine sa velikim brojem dodataka za korišćenje. Priroda strojeva je takva da im omogućava pristup teško dostupnim mjestima, idealni su za rad u jezerima, kanalima, rijekama, močvarama, morskim obalama i ostalim područjima u blizini vode. Težina je raspoređena proporcionalno tako da im omgućava stabilno kretanje po zemlj, kao i po vodi i rad u osjetljivim područjima.

U pitanju je vrlo fleksibilna mašina sa velikim brojem dodataka i alata. Operacije koje je moguće izvršiti sa Truxor strojevima su: rezanje trske, sakupljanje otpada, trave, trske, pjeska, mulja, ispumpavanje mulja, nafte, ulja, iskopavanje, čišćenje ulja i puno puno više.

Fokus mašine je na preciznošću i vrlo dobroj kontroli na kopnu i vodi, sposobnost okretanja, ponovnog pokretanja i postizanja pune brzine su neke od karakteristika.

Svi dodaci se mogu vrlo brzo mijenjati, dovoljno je jedna osoba za upravljanje mašinom.

Hidraulična pumpa ima kontrolu nad kapacitetom što znači da se ukupna snaga ispusta kombinuje sa snagom dizel motora. Ovakav princip omogućava korišćenje više snage prilikom različitih operacija. Truxor je opremljen usisnim sitemom rashlađivanja, koji omogućava bolje hlađenje i smanjuje zvuk rada motora.

                                 

Egronomski prilagodljivo sjedište
sa upravljačima za kontrolu
stroja i svih dodataka.
Usisni radiator je opremljen
posebnim filterom,
koji sprječava da ćelije
hladnjaka budu blokirane
vanjskim predmetima.
Hidraulični izlazi za kontrolu alata.
Kontrola od strane upravljača
sa sjedišta.

Mogućnost otvaranja poklopca
motora u kojem se nalazi kutija
sa alatima

Kontrolna ploča na kojoj se nalazi
hidraulični pritisak, nivo goriva,
temperatura motora, hronometa,
brzina motora.

 

Olakšan pristup spremniku za
gorivo, radijatoru, spremniku
za hidraulično ulje.
DM nosač olakšava zamjenu svih
alata.
Alati za svakodnevni rad su
sastavni dio opreme stroja.
Sistem raspodjele težine je
optimiziran, tako da se stroj može
kretati po travi bez da je ošteti.

 

        

Truxor DM 5045

Truxor DM 5000

      

Pokretna kabina je hidraulički prilagođena i služi kao zaštita prilikom teških podizanja u vodi.

Za Truxor mašine postoji jako veliki broj raznovrsnih dodataka. Više informacija o pojedinim dodacima možete pogledati klikom na kategorije ispod. 

Alati za Truxor strojeve:
- Alati za rezanje
- Alati za sakupljanje
- Doro kopači (kombinovani)
- Doro pumpe
- Alati za čišćenje nafte
- Drobilica za drva, trsku
- Doro plug za oranje
- Zahvatna kašika i hvataljka
- Prikolica za transport
- Hidraulični nosač
- Propeler
- Dodaci za Transport
- Zadnji DM nosač
- Hidraulični čekić
- Malj za nabijanje
- Pojačani zupčasti set