Dorotank (Doro rezervoar)

Preduvjeti za naftom dekontaminacijom razlikuju se ovisno od okruženja.
Tijekom završne faze rada, tu je obično manja površina sa talogom ulja, koja može biti praktična za korištenje Dorotank-a. Dorotank je montiran između pontona i ima veze za jednostavno pričvršćivanje na Sala Rollpump. Sala Rollpump služi za pražnjenje rezervoara ispumpavanjem nafte preko usisnog crijeva. Dorotank se koristi u kombinaciji s Doro Skimmer 800.

DOROTANK
Volumen: 200 l

Težina: 24 kg
Art. No. 79-6000