Zahvatna kašika i hvataljka (Grip bucket) se koriste u plitkoj vodi i duž obalnih linija za uklanjanje biljnih korijena, grana i smeća.
Ovi alati mogu biti priključen na teleskopsku ruku i raditi na dubini od 1,7m.
Ako je područje rada vrlo plitko ili uz obalnu liniju alati se mogu priključiti na mehanički nosač. Radna dubina je 0,9 m, a snaga dizanja veća ukoliko je alat priključen na teleskopsku ruku. Na teleskopskoj ruci radna dubina je 1.7 m.

 

Tehnički podaci: Zahvatne kašike i hvataljke

Dubina rad as teleskopskim produžetkom je 1,7 m.
Dubina rada s mehaničkim nosačem je cca. 0,9 m.
Težina zahvatne kašike 76 kg
Težina hvataljke 40 kg 
Težina teleskopske ruke 33 kg 
Težina mehaničkog nosača 9 kg
Stavka br. alat kanta sa stiskom      94-58100
Stavka br. alat sa zahvatom            94-59500
Art. No. nosač                                 94-60600
Art. No. teleskop                             94-58400

    

                              Nosač                                                       Teleskopska ruka