propellerdrift    

Za korištenje na velikim jezerima ili dugim vodenim putevima gdje je potrebno da Truxor prelazi velike distance do mjesta za rad, propeler povećava brzinu kretanja.
Brzinu propelera reguliše osoba sa svog sjedišta. Propeler je opremljen zaštitom od kamenja. Propeler se montira na stražnji DM nosač (koji nije uključen). Nisu preporučljivi za upotrebu u kombinaciji sa rezačem ili Doro kopačem.

Tehnički podaci: propelerski pogon
Težina: 25 kg
Promjer propelera: 330 mm
Brzina vode max 7,8 km/h
Art. No. 94-104200