kedjeutvaxling

Kada se radi duži vremenski period na području trstike ili močvarnom tlu preporučuje se da se koristi veći zubčasti set sa pojačanom obrtnom snagom i poboljšanim upravljanjem.
Lanac sa zupčanicima se preporučuje u močvarama i samo u kombinaciji s preporučenim alatima. Normalna upotreba u vodi i na kopnu ne zahtijeva ovakvu vrstu opreme. Pogon lanca, zupčanik lanca su uključeni u ovaj dodatak. Isporučuje se kao set.

Tehnički podaci: Zupčasti set
Težina: 10 kg
Art. No. 94-104400