POSTROJENJA ZA AUTOMATSKO I EKOLOŠKO PRANJE PODVOZJA KOMUNALNIH VOZILA

Postrojenje APV je namijenjeno za prolazno automatsko pranje podvozja gospodarskih vozila koja izlaze iz deponija, kamenoloma, a u svrhu sprječavanja iznošenja smeća, blata, kamenja, prašine idr. sa područja deponije na otvorenu cestu.

TIP APV 4/20 m³ KAPACITET PRANJA 20 VOZILA/SAT

TIP APV 6/30 m³ KAPACITET PRANJA 30 VOZILA/SAT

TEHNOLOŠKE PREDNOSTI AUTOMATSKE PRAONICE 

 • Kvalitetno pranje vozila u svim vremenskim uvjetima
 • Veliki protočni kapacitet pranja vozila svih dimenzija
 • Ekološki automatski sistem pranja sa vozačem u pokretu
 • Mogućnost pranja velikog stepena blata, kamena i prašine
 • Nema mogućnosti oštećenja vozila ili laka na vozilu
 • Automatsko uključenje pranja i isključenja postrojenja
 • Mogućnost nadogradnje zaštitne montažne nadstrešnice
 • Jedinstveno ekološko pranje vozila, potpuna reciklaža vode
 • Trajna funkcionalnost postrojenja, garancija 24 mjeseca
 • Uz isporuku dajemo kompletnu tehničku i atestnu dokumentaciju
 • Nakon ugovaranja dajemo besplatno projekt građevinskih radova
 • Zajedno sa investitorom odabiremo najbolji položaj i lokaciju
 • Nakon izrade temelja dopremamo, montiramo i puštamo u rad
 • Vršimo obuku korisnika za funkcioniranje, održavanje i servisiranje
 • Dajemo rezervne dijelove i projekt održavanja postrojenja