Nadogradnja za sakupljanje otpada tip EKOMUNAL 5 namijenjena je za sakupljanje i transport kućnog otpada i raličitog odvojeno sakupljenog otpada (od vrata do vrata, papir, ambalaža, staklo...)
Pražnjenje Nadogradnje se vrši kipanjem - podizanje sanduka - spremnika.
Nadogradnja je standardno opremljena sa automatom za pražnjenje posuda od 80 lit. do 1100 lit.