Pregled karakteristika

 • Vrhunska izolaciona obloga za visoku efikasnost spaljivanja.

 • Visina poklopca prilagođena za jednostavan utovar i čišćenje.

 • Dizajnirane za ekonomičan rad.

 • 300kg kapaciteta.

 • Ugrađena posebna vrata za vađenje pepela.

 • Dostupno u verzijama na loživo ulje, LPG ili prirodni plin

 

Specifikacije

Komora za spaljivanje

Kapacitet komore

300 kg

Volumen komore

0.54 m3

Dimenzije komore 
(vanjske)

Širina

91 cm

Visina

86 cm

Dužina

152 cm

Dimenzije otvora

66 x 76 cm

Visina otvora

84 cm

Visina do vrha dimnjaka

5,4 m

Preporučene dimenzije podloge

1.8 m x 2.4 m x 10 cm

Dimnjak

Dimenzije

30 cm promjera., 152 cm visine

Materijal: Nehrđajući čelik

1.52 mm debljine

Gorionici

·         LPG ili prirodni plin sa konstantnom ventilacijom, automatskim paljenjem i sigurnosnom kontrolom plamena

·         Loživo ulje sa konstantnom ventilacijom, automatskim paljenjem i sigurnosnom kontrolom plamena

Upravljanje

Vremenska kontrola

 

Općenito

Napon

Standardni

220 V, 60 Hz, 20 A

 

Dostupno

110 V, 50 Hz, 10 A

Ukupna težina (približna)

 

1.400 kg

 

Model I8-55A – odobren za upotrebu po EU standardima

 

Glavne osobine

U usporedbi sa osnovnim modelom razlike su:

 • Dvostupanjski plamenik sa režimima za predgrijavanje, spaljivanje i hlađenje

 • Sekundarna komora sa 2 sekunde zadržanja plina.

 • Brzo predgrijavanje do 850° C

 • Kontrola temperature temperaturnim sondama i digitalnim zaslonom

 

Prednosti nove I8-55 Spalionice

Izuzetno čisto spaljivanje

 • Dizajn utovara sa gornje strane sprečava prosipanje otpada/kontaminaciju.

 • Mogućnost preinake standardnog modela na model I8-55

 • Samo 10A el. energije dovoljno za rad

 • Niska potrošnja goriva.

 • Reduciranje 300 kg otpada na otprilike 14 kg pepela