SEPP sistem za tretman otpadnih voda

 

Tradicionalni sistemi za tretman otpadnih voda imaju nekoliko problema (prostorni zahtjevi, energetski zahtjevi, održavanje, hemijski zahtjevi (industrija), uticaj na okolinu (smrad, buka)) i sve navedeno rezultira visokim investicionim i troškovima održavanja.

 

Cjeloviti sistem tretmana otpadnih voda (SEPP) je razvijen da bi se unaprijedila:

 • ograničena efikasnost konvencionalnog predtretmana
 • mala tolerancija u pogledu fluktuacija (kvaliteta i kvantiteta)
 • kontrola opterećenja dotoka za biološki tretman
 • okolišni uticaji (prostorni zahtjevi, smrad/buka).

SEPP sistem omogućava:

 • efikasnost separacije do 99% (komunalne i industrijske otpadne vode)
 • separaciju raspona od 6,000 μ do 15 μ
 • niske troškove ulaganja i upravljanja (prostor, energija i održavanje)
 • nizak uticaj na okoliš (bez smrada, buke, te mali prostorni zahtjevi)
 • uglavnom primjena bez hemikalija (ovisno o lokalnim uslovima).

Primjena SEPP sistema u industriji vode:

 • Separacija čvrste i tečne faze općenito (umjesto pjesko-/mastolova, sedimentacijskih bazena, lamela, flotacija...)
 • Primarni tretman u postrojenjima za tretman kanalizacionih otpadnih voda (hrana, ulje, odjeća).

Tehnički podaci:

 • dimenzije:
  • prečnik 0,5-7,0 m
  • visina 2,6-21,0 m (ovisno o primjeni)
 • Kapacitet po separatoru: 1,0-250,0 m3/h
 • Protok/prostorni zahtjevi: cca 5,2 (m3/h)/m2
 • Energetski zahtjevi: 0,09-0,46 kWh/m3
 • Upravljanje: Kontrolna jedinica sa ekranom osjetljivim na dodir i daljinsko upravljanje. Poruke upozorenja putem email-a ili SMS-a, prema tome nije potrebno prisustvo operatera na licu mjesta.
 • Održavanje: samo pumpe i motori.

 

Zašto koristiti SEPP tehnologiju:

 • Najviša separacija, kontrolisana efikasnost (do 99%)
 • Kontrola dotoka za biološki tretman
 • Flesibilna za fluktuacije u kvaliteti i kvantitu vode
 • Prostorno manja od postrojenja za tretman otpadne vode
 • Manje ili bez hemikalija (zavisno od primjene)
 • Niski troškovi ulaganja i upravljanja
 • Smanjeni uticaji na okoliš (prostor, smrad, buka)
 • Kratak period proizvodnje/sastavljanja i brzo puštanje u rad
 • Modularna instalacija za brzu montažu/demontažu
 • Fleksibilna za budući razvoj.