KARAKTERISTIKE POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE  OTPADNIH VODA 

1. Imaju najmanju potrošnju električne energije po obrađenom m3 vode
2. Najekonomičnije postrojenje za nabavu, rad i održavanje, bez neugodnih mirisa
3. Efikasno i optimalno pročišćavanje u skladu s pravilnikom o otpadnim vodama
4. Postrojenje s biološkom razgradnjom jer proizvede svega 30 % otpadnog mulja
5. Postrojenje obrađuje 100 % fekalija i treba najmanji prostor za izgradnju postrojenja

OPIS TEHNOLOŠKOG PROCESA

 1. PRIHVATNA KOMORA VODE S PUMPAMA
 2. GRUBA PODIZNA REŠETKA ZA PRIHVAT TE ISPIRANJE KRUTINA
 3. PODIZNA HIDRAULIČNA STANICA 3 x 4 kW TE PRIPREMA BIOMASE
 4. PJESKOLOV MASTOLOV KAPACITETA 2 + 2 m³
 5. BAZENI ZA AERACIJU S PUNILIMA ZA BIOLOŠKI PREDTRETMAN
 6. ROTACIJSKI SISTEM MIJEŠANJA VODE U BAZENIMA 2 x 1,1 kW
 7. PRIMARNI BAZENI - DOZATORI I RECIRKULACIJA VODE
 8. BIOROTORI (ROTACIJSKA BIOLOŠKA OBRADA VODE)
 9. PRIMARNO TALOŽNI BAZENI (AKUMULATORI AKTIVNOG MULJA)
 10. SEKUNDARNO TALOŽNI BAZENI TE STABILIZACIJA MULJA
 11. PREPUMPNI SUSTAV ZA POVRAT AKTIVNOG MULJA
 12. STABILIZACIJSKA KOMORA
 13. IZLAZNA KOMORA (OPCIJA MJERAČ PROTOKA)