Mastolovi su proizvedeni prema normi HRN EN 1825.

Otpadne masne vode iz kuhinje, mesne i prehrambene industrije potrebno je pročistiti na mastolovu kao prevencija od začepljenja kanalizacijskog sustava. Optimalana rješenje za ugradnju u zemlju, ugradnju u objekt kao samostojeći mastolov. Učinkovit i ekonomičan mastolov prilagođen je zahtjevima i potrebama korisnika.

Ugradnja: U zemlju, iskopom jame na dubinu h+20 cm, tlocrtnih dimenzija LxB na pripremljeni, nivelirani i nabijeni šljunak sa dozvoljenim odstupanjem do 2 cm postavlja se PP folija. Nakon polaganja mastolova spoje se PVC-cijevi s gumenim brtvama na ulazi izlaz. Obavezno napuniti mastolov vodom do razine izlaza. Provjeriti propusnost spojeva. Klizno grlo mastolova s poklopcom prilagoditi potrebnoj visini te ga zasipati zemljom. Okna i poklopac ugrađena u kolnik treba armirati, betonirati te asfaltirati, a završni sloj poravnati.

Protok od 1 do 10 l/s, atest broj 32/2006-131.

Namjena za kuhinje, hotele, restorane, mesne i prehrambene industrije.