Separatori protoka od 1,6 do 40 l/sec i separatori protoka od 60 do 250 l/sec

Namijenjeni su za pročišćavanje zauljenih i zamašćenih voda, za odvajanje ulja i masti, taloga, pijeska, šljunka i pepela iz oborinskih ili procesnih zauljenih voda.

Proizvode se prema normi EN 858-1 s taložnikom i koalescentnim promjenjivim uloškom.
Kvaliteta pročišćavanja vode na izlazu iz separatora manja je od 5 miligrama po litri.

Ugradnja: U zemlju, iskopom jame dubine h+20 cm, tlocrtnih dimenzija LxB na pripremljeni, nivelirani i nabijeni šljunak s dozvoljenim odstupanjem do 2 cm postavlja se PP folija. Nakon polaganja separatora spoje se PVC-cijevi s gumenim brtvama na ulazi izlaz. Obavezno napuniti separator vodom do razine izlaza. Provjeriti propusnost spojeva. Klizno grlo separatora s poklopcom prilagoditi potrebnoj visini te ga zasipati zemljom. Okna i poklopac ugrađene u kolnik treba armirati, betonirati te asfaltirati.

Način održavanja: Sklopiti ugovor s ovlaštenim sakupljačem otpadnog ulja i masti. Prazniti separator od ulja i masti prema potrebi i zbrinuti ih na način propisan zakonom o opasnom otpadu. Za veće kapacitete prodajemo separatore s By-passom-preljevnim sustavom ili specijalne izvedbe.

Namijenjeni su za pročišćavanje zauljenih i zamašćenih voda:

  • izrađeni su i usklađeni sa hrvatskim i euro normama HRN EN 858
  • antikorozivno su zaštićeni specijalnim katran eposi smolama
  • kategorizirani su u I. klasu separatora prema važećim normama
  • klizna grla prilagođavaju se koti terena
  • integriran taložnik i koalescentni uložak
  • koncentracija rezidualnog ulja na izlazu manja od 0,5 mg/l
  • mogućnost ukopane i nadzemne ugradnje
  • mogućnost ugradnje u zelenu površinu ili ispod nosive površine
  • dubina ulaznih i izlaznih priključaka prilagođena stanju na terenu
  • jednostavno upravljanje, održavanje, pražnjenje i čišcenje

Separatori s baypassom namjenjeni su za ugradnju na lokacijama s mimimalnim zagađenjem oborinskih zauljenih voda. Mimovod se izvodi u odnosu 1:4 ili prema zahtjevu projekta. Kvaliteta pročišćivanja vode na izlazu iz separatora manja je od 5 miligrama po litri.